neděle 11. října 2015

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Výklad v naší škole neprobíhá tak, jak si ho pamatujeme z našeho dětství. Vzpomínáte? Seděli jsme v lavici, ruce za zády, naprosté ticho a soudružka učitelka (pro ty mladší paní učitelka) nám vysvětlovala: "Tak, teď si napište: Slova souřadná jsou...".

My na to jdeme trochu jinak. Děti si samy musí přijít na to, jak to v té naší krásné češtině funguje. My začali u myšlenkových map, pak jsme zkoušeli hádat, co vymysleli spolužáci, pak jsme vymýšleli další slova souřadná, podřazená a nadřazená - a teprve na konci bloku jsme si nové mluvnické jevy pojmenovali.

Pracujeme na koberci, v lavicích, ve skupinách, samostatně i všichni pohromadě. A děti to baví (a nás dospělé taky) :)

Žádné komentáře:

Okomentovat