sobota 18. dubna 2020

Pašijový týden v 1. a 2. třídě

Jak to u nás vypadalo o Velikonocích?
Ačkoli se nám to mnohdy ani nezdá, jak čas letí, je tomu tak. Další týden učení se doma je za námi stejně tak, jako svátky jara, Velikonoce.

Váže se k nim několik tradic a zvyků a některé z nich jsme si i vyzkoušeli na vlastní kůži. Svatý týden, nebo-li Pašijový týden byl tedy plný i některých netradičních úkolů, se kterými jsme se úspěšně popasovali.

Jak jsme prožili Velikonoce?
Jako každý týden, jsme i toto pondělí dostali týdenní plán se zadáním práce na celý týden. Součástí týdenního plánu je i dopis, odkazy na webové stránky plné možností zábavného procvičování probíraného učiva, rozpis individuálních i skupinových konzultací a řadů dalších potřebných informací, které se vztahují k danému týdnu.

Učíme se doma: JARO

V dalším týdnu našeho domácího vzdělávání začalo jaro nabírat na síle, a tak bylo také hlavním tématem, kterému se děti věnovaly.

Seznamovaly se s prvními jarními kytičkami, zjišťovaly, jak na jaře kypříme půdu a připravujeme zem na sázení, což si také řada z nich zkouší v praxi ve svých květináčích či na zahradě, nebo prostě jen pozorovaly, jak se příroda probouzí k životu všude kolem nás.

sobota 4. dubna 2020

Další týden z domova

Máme za sebou další dny výuky na dálku.
Po zkušenosti s hromadným Skypem, který nefungoval tak, jak jsem očekávala, jsem se rozhodla, na doporučení vyzkoušet novou aplikaci Webex.

S touto aplikací jsme byli maximálně spokojeni. Kvalita hovoru byla daleko lepší než na Skypu. S dětmi jsme se krásně slyšeli, viděli, a tak jsme se mohli pustit do práce, společných konzultací.

Ze začátku hovoru byla komunikace s dětmi náročnější, jelikož je to pro nás stále nová situace, a tak se styděly mluvit. V druhé půlce hovoru, ve které se děti mohly více zapojit do aktivit, byla komunikace mnohem lepší. Děti se rozkoukaly, spolupracovaly a pozitivně na nás reagovaly. Reakce dětí byly pozitivní. Byly rády za možnost společného online setkání a následných aktivit.

Podívejte se na fotky z domova:

pondělí 23. března 2020

Škola na dálku v 1. a 2. třídě

Žáci 1. a 2. ročníku dostali práci na doma v podobě zadaných stran v učebnicích a pracovních sešitech, na kterých pracovali v průběhu celého týdne.

V pátek jsem s dětmi uspořádala společný Skype. Ten ovšem nefungoval tak, jak jsem si představovala. Tak jsem se domluvila s dětmi a rodiči, že uděláme Skype formou individuální konzultace. Tato forma vyhovovala oběma stranám.

Pracujeme na denících poznání, úkol ZASAĎ SEMÍNKO A POZORUJ HO zaujal většinu dětí a už se těší na zápisy do badatelských listů.

Děti vyprávěly, jak tráví dny doma, co celé dny dělají, prezentovaly svou práci a konzultovaly, co bylo potřeba. Na konci týdne proběhla i společná kontrola.

Těším se na další práce, Adéla :)

Podívejte se, jaké fotky rodiče poslali:

úterý 12. listopadu 2019

Svatý Martin v první a druhé třídě

V pondělí jsme skoro celé dopoledne věnovali svatému Martinovi.

Ráno na nás čekal ranní dopis (jako každý den). Tentokrát jsme si v něm zopakovali s druháky slabičnou a hláskovou stavbu vět, znovu jsme si řekli, jak je to s dělením hlásek.

Dopisy zatím píšu velkým tiskacím písmem, aby je mohli číst prvňáci. Čteme "marťansky" (hláskujeme) a nikdo z prvňáků tak nemá problém dopis přečíst.

pondělí 14. října 2019

Barevný týden - tentokrát s hudbou

Tento týden se u nás proměňuje a je hodně barevný. My si zkusili barevně ztvárnit hudbu. Poslech Vivaldiho Podzimu nás doslova uchvátil... Podívejte se :)A ještě jedno video:

středa 9. října 2019

Abeceda, slabiky a parkety

Druháci mají plné ruce práce (a hlavy taky). Začali jsme se učit abecedu a to je pěkná věda :)

A tak řadíme písmena, slova, využíváme naši KARTOTÉKU, hrajeme si s češtinou - a docela nás to baví!

úterý 8. října 2019

Den plný ježků

Prvňáci se minulý týden učili písmenko J a tak jsme si všichni udělali JEŽČÍ DEN.

Pojďte se s námi podívat, co všechno se u nás dělo (a plno věcí navíc, co se do fotek nedá schovat)...


středa 18. září 2019

Dopravní značky kolem nás

V rámci prvouky a výtvarné výchovy jsme vyrazili do okolí školy, abychom zjistili, jak je to s dopravním značením a se značkami obzvlášť.

Vyzbrojeni tabulkami a fixami jsme pečlivě zaznamenali všechno, co se nám připletlo do cesty :)

A pak ve výtvarce jsme značky z našich tabulek namalovali vodovkami. Radili jsme se i s knížkami a učebnicemi. Nakonec jsme si vzájemně značky představili a prezentovali a hodnotili svou práci. Byla to fuška, ale dali jsme to :)

Podívejte se:

úterý 3. září 2019

První školní den

První školní den probíhal u prvňáčků v pohodové atmosféře.

Seznámili jsme se vzájemně, poznali jsme školu, prozkoumali jsme během svačinové půlhodiny venkovní prostory - a zvládli jsme naučit se písmenko A.

Podívejte se, jak nám to šlo: