neděle 17. března 2019

Kosti...

S páťáky se v druhém pololetí učíme o člověku.

Využíváme nejen učebnic, ale i další literatury - ať už encyklopedií pro děti, vědeckých učebnic pro dospělé, ale i videí, obrazových slovníků nebo dalších materiálů. Z nich si bereme to, co čemu rozumíme, co jsme schopni pochopit. Zkoumáme, jak vypadají naše těla uvnitř a každý z nás si tvoříme svého papírového dvojníka.

Tentokrát přišla na řadu kosterní soustava. A tak jsme si vzali model člověka (naši Pepinu) a pozorovali, jak vypadají kosti článků prstů, jak vypadá páteř nebo jak je to s klouby, abychom mohli ohýbat končetiny.

Využíváme hodin, kdy s námi nejsou prvňáci a odpovídáme na množství zvídavých dotazů. A společně se učíme. Podívejte se na pár fotek z přírodovědy v pátém ročníku:

čtvrtek 14. března 2019

Schody

Stojíš na schodu číslo pět a uděláš tři kroky. Na kterém schodu skončíš?

Podobné úlohy jsme řešili s prvňáky.
Každý si vzal svou učebnici a řešil svá zadání. Ze začátku všichni chodili nahoru a dolů, postupně se uvelebili na schodu a řešili už jen očima.

Všem se dařilo, všechny to bavilo - jen jsme byli trochu hlučnější, protože vyjádřit radost z výsledku potichu nám zatím ještě moc nejde :)

Podívejte se na fotky:

pondělí 11. března 2019

Etická výchova: Nervozita a tréma

Spolupráce napříč ročníky, tak nějak vypadala etická výchova toto pondělí.

Na začátku byla práce ve skupinách, ve kterých byly děti z prvního i pátého ročníku. Téma je jednoduché: Z čeho jsi nervózní? Kdy míváš trému?

Sešly se nám zajímavé odpovědi. Namátkou jmenuji některé z nich:

pondělí 4. března 2019

Centra aktivit: Jiří z Poděbrad

Únorová centra aktivit byla zaměřena na našeho panovníka Jiřího z Poděbrad. Páťáci toho měli plno na práci:

 • spojit dohromady text a obrázky a složit příběh o mírové misi Jiřího z Poděbrad
 • nastudovat informace z Toulek českou minulostí, dalších knih, učebnic a časopisů
 • vytvořit svou vlastní mírovou smlouvu
 • nakreslit Jiřího z Poděbrad podle Kuthenovy kroniky
 • přečíst a převyprávět rozhovor s manželkou Jiřího z Poděbrad - udělat vizitku Johany z Rožmitálu
 • zkoumat dobové dokumenty a obrazy
 • vytvořit časovou osu Jiříkova života
 • zaznamenat do mapy cestu mírového poselství
 • nakreslit (narýsovat) dobovou minci a zapsat do ní informace o Jiřím
 • vymyslet matematické úlohy na téma Jiří z Poděbrad
 • a plno dalšího.
Práce byla opět ve skupinách. Děti se tak učily vzájemně spolupracovat, rozdělit si role i úlohy, společně i samostatně následně prezentovat svou práci. Týden plný aktivit se vyvedl. A plno věcí jsme si uvědomili - AHA efektů byla spousta. Podívejte se na fotky:

pátek 1. března 2019

Práce s papírem a nůžkami

Pracovní činnosti v první třídě - pracujeme s nůžkami, papírem a lepidlem. Zdá se to být jednoduché, ale to možná jen na první pohled :)

Na konci hodiny ale naši třídu ozdobili pávy, někdo si vytvořil své vlastní barevné kytičky, ...

Všichni jsme se zdokonalili ve stříhání, ohýbání papíru, lepení, kreslení.

Podívejte se na naši tvorbu (i proces tvoření):

pondělí 25. února 2019

Autobus

Autobus přijede do zastávky U umyvadla. Tam nastoupí jeden a další cestující. Autobus jede dál. Na zastávce U skříně nastoupí jeden a další cestující. Autobus jede do zastávky U okna. Tam nastoupí jeden cestující.

Kolik cestujících dojelo až na konečnou zastávku?

Jízdy autobusem v hodinách matematiky nás moc baví :) Zatím nic nezapisujeme a počítáme zpaměti. Velká radost!

středa 20. února 2019

Kde je, tam je...

Někdy je na začátku úplně jednoduché cvičení...

Z něj se ale může vyklubat pěkně zajímavé povídání (a čtení)...

Třeba doplňování KDE JE, TAM JE:
Nejdřív jsme si představili klasické dvojice. Kde je Bob, tam je Bobek. Kde je Bolek, tam je Lolek. Kde je Mach, tam je Šebestová. Pak jsme si přečetli článek - a na závěr měly děti doplnit své vlastní texty. Takže teď už víme, že:

pátek 15. února 2019

Guiseppe Arcimboldo - a naše obrazy

"Chtěla jsem dělat dědu - a vyšel mi z toho Masaryk!" posteskla si páťačka, když se podívala na svůj obraz... Protože příští týden máme centra zaměřená na rudolfinskou dobu, podívali jsme se, jak Rudolfa II. ztvárnil Guiseppe Arcimboldo. Jen pomocí obrazů ovoce a zeleniny. Zkusili jsme to také tak.

Neztvárnili jsme sice Rudolfa II., ale další postavy - britskou královnu, dědu Drchlíka z Návštěvníků, Jacka z Titanicu, prezidenta Masaryka, Harryho Pottera, Magdu, Emmu, Lenku nebo Davida...

Někomu se dokonce povedl oboustranný obraz - podobně jako Arcimboldo se dá dílem otáčet a jednou je to košík zeleniny, podruhé děda Drchlík :) Podívejte se na naše díla:

Písmenkový svět

Je to tady. Den D nastal. Den, kdy si prvňáci odnášejí domů své VELKÉ KNIHY - PÍSMENKOVÝ SVĚT.

Pracovali na ní celé pololetí - postupně skládali dohromady písmenka, zdobili, vybarvovali, psali. Dnes jsme uspořádali všechna písmenka podle abecedy a svázali je do knihy.

Nebylo to vůbec jednoduché - děkujeme za pomoc páťákům! Ale nakonec jsme to všichni zvládli. A jak řekla Ema: "Aspoň budu mít co číst!" Tak se podívejte na tu krásu...

Kruhy v obilí

V čítance na páťáky čekal text od Eckharda Webera Kruhy v obilí. Děti se na tohle téma těšily, čítanka je letos plná záhad a mysterií a fantazijních příběhů...

Začali jsme slovy, ke kterým měly děti přiřadit význam. Co to znamená FENOMÉN? A co BIZARNÍ? IRITACE? MYSTERIUM? Páťáci se s vysvětlením poprali docela dobře - ale společná práce je mnohdy jednodušší, než kdyby si měl každý lámat hlavu sám.

Přečetli jsme si příběh o kruzích v obilí a podívali se na některé zajímavé na internetu. Pak jsme se rozhodli, že si je ještě ztvárníme po svém. A tak vznikly docela pěkné obrázky: