pondělí 7. září 2020

První hodina matematiky

Dnes nám začalo opravdové učení. V matematickém bloku jsme toho zažili opravdu hodně.
Společně jsme si na začátku hodiny zkusili rytmické cvičení. Rytmus je v matematice důležitý, soustředíme se na tyto aktivity, pomáhá nám to pak při počítání. Je vidět, že ne všichni zatím zvládnou tleskat do rytmu - ale to všechno se naučíme!


Prvňáčci se naučili říkanku Ten náš Pavel, to je kos, ztratil boty, chodí bos. I my jsme chodili bosi. Tleskali jsme, dupali, rytmizovali. Četli jsme také informace z obrázku, stavěli stavby z krychlí.


Druháci mezitím pracovali s krychlovými stavbami a taky si zopakovali pár úloh na počítání. Dostali jsme se i k šifrám a k úlohám s vláčky. Hledali jsme dva stejné a zaznamenávali jsme je do učebnic. Nechybělo ani počítání. A třeťáci dostali do ruky geoboard. Modelovali jsme trojúhelníky a čtverce. Také jsme stavěli osově souměrné obrazce z parket a nechybělo ani počítání. U součtových trojúhelníků jsme se malinko zapotili, stejně jako u dalších úloh. Je vidět, že čas prázdnin byl dlouhý...Prvňáci se nakonec přidali k dětem z druhé třídy. A při práci se stejnou pomůckou pracoval každý na svém úkolu. Prvňáci se naučili písmenko A a zkoušeli si ho skládat z hranolků, druháci porovnávali délky vláčků. Výborně jim to šlo :)Na konci jsme opět rytmizovali a v hodnotícím kruhu jsme si řekli, komu se co povedlo. Každý měl co vyprávět :) Třeba prvňáci zjistili, že zvládnou některé úlohy určené druhákům. A že je dokonce stihli vypočítat :)

Žádné komentáře:

Okomentovat