středa 7. června 2017

Krtek

V úterý jsme měli v rámci bloku českého jazyka poměrně zajímavý úkol. Co víte nebo co si myslíte, že víte O KRTKOVI? Plno věcí, říkaly děti.

A tak jsme se rozdělili do skupin a začali krtka zkoumat ze všech stran. Pomocí metod kritického myšlení jsme prošli jak fází evokace (tvorba myšlenkové mapy, brainstorming), tak uvědomění (expertní skupiny, práce s encyklopediemi a dalšími zdroji) i závěrečnou reflexí (prezentace, hodnocení). Děti podobné úkoly moc baví a je hezké sledovat, jaké pokroky dělají - a to nejen v získávání informací, ale hlavně v rovině spolupráce a komunikace.

Podívejte se na fotky:


Žádné komentáře:

Okomentovat