úterý 22. prosince 2020

Matematické hry s papírem a třeťáci cestují sítí

 Před Vánocemi jsme si v hodinách matematiky užili plno legrace. Prvňáci skládali papír podle návodu. Není to tak jednoduché, složit papír podle vzoru a uhodnout, jak asi bude vypadat, až se rozloží. Pro někoho to bylo velké překvapení. Ale zvládli jsme to.

Mimoděk jsme se naučili (zatím pasivně) pojmy jako polovina, čtvrtina, úhlopříčka, souměrnost, vrchol nebo střed. Matematika nám prochází rukama a právě tato aktivita je velmi důležitá pro uvědomění si geometrických pojmů.

Všem nám to šlo dobře a nakonec jsme se dobrali i správných výsledků.

pondělí 7. září 2020

První hodina matematiky

Dnes nám začalo opravdové učení. V matematickém bloku jsme toho zažili opravdu hodně.
Společně jsme si na začátku hodiny zkusili rytmické cvičení. Rytmus je v matematice důležitý, soustředíme se na tyto aktivity, pomáhá nám to pak při počítání. Je vidět, že ne všichni zatím zvládnou tleskat do rytmu - ale to všechno se naučíme!

středa 2. září 2020

První školní den

Čas prázdninových zážitků utekl jako voda a my jsme mohli s radostí otevřít dveře školy našim žákům. Po přivítání dětí a jejich rodičů panem ředitelem naše paní učitelky, jak je již zvykem, předaly šerpy novým prvňáčkům. Po tomto slavnostním zahájení jsme se společně vydali do svých tříd, kde jsme se seznámili s prostředím! 😊

Tímto školním rokem nás budou provázet Dubánci. Je toho tolik, co s nimi společně zažijeme. Postavičky jsou to skutečně úžasné, a to nejen postavičky, ale i všechny nápady, které s Dubánky souvisí. 😊

A proto, že máme před sebou DUBÁNČÍ ROK, dostali žáci na přivítanou Dubánčí magnetku a nesměla chybět ani nějaká sladkost na posilnění.

sobota 18. dubna 2020

Pašijový týden v 1. a 2. třídě

Jak to u nás vypadalo o Velikonocích?
Ačkoli se nám to mnohdy ani nezdá, jak čas letí, je tomu tak. Další týden učení se doma je za námi stejně tak, jako svátky jara, Velikonoce.

Váže se k nim několik tradic a zvyků a některé z nich jsme si i vyzkoušeli na vlastní kůži. Svatý týden, nebo-li Pašijový týden byl tedy plný i některých netradičních úkolů, se kterými jsme se úspěšně popasovali.

Jak jsme prožili Velikonoce?
Jako každý týden, jsme i toto pondělí dostali týdenní plán se zadáním práce na celý týden. Součástí týdenního plánu je i dopis, odkazy na webové stránky plné možností zábavného procvičování probíraného učiva, rozpis individuálních i skupinových konzultací a řadů dalších potřebných informací, které se vztahují k danému týdnu.

Učíme se doma: JARO

V dalším týdnu našeho domácího vzdělávání začalo jaro nabírat na síle, a tak bylo také hlavním tématem, kterému se děti věnovaly.

Seznamovaly se s prvními jarními kytičkami, zjišťovaly, jak na jaře kypříme půdu a připravujeme zem na sázení, což si také řada z nich zkouší v praxi ve svých květináčích či na zahradě, nebo prostě jen pozorovaly, jak se příroda probouzí k životu všude kolem nás.

sobota 4. dubna 2020

Další týden z domova

Máme za sebou další dny výuky na dálku.
Po zkušenosti s hromadným Skypem, který nefungoval tak, jak jsem očekávala, jsem se rozhodla, na doporučení vyzkoušet novou aplikaci Webex.

S touto aplikací jsme byli maximálně spokojeni. Kvalita hovoru byla daleko lepší než na Skypu. S dětmi jsme se krásně slyšeli, viděli, a tak jsme se mohli pustit do práce, společných konzultací.

Ze začátku hovoru byla komunikace s dětmi náročnější, jelikož je to pro nás stále nová situace, a tak se styděly mluvit. V druhé půlce hovoru, ve které se děti mohly více zapojit do aktivit, byla komunikace mnohem lepší. Děti se rozkoukaly, spolupracovaly a pozitivně na nás reagovaly. Reakce dětí byly pozitivní. Byly rády za možnost společného online setkání a následných aktivit.

Podívejte se na fotky z domova:

pondělí 23. března 2020

Škola na dálku v 1. a 2. třídě

Žáci 1. a 2. ročníku dostali práci na doma v podobě zadaných stran v učebnicích a pracovních sešitech, na kterých pracovali v průběhu celého týdne.

V pátek jsem s dětmi uspořádala společný Skype. Ten ovšem nefungoval tak, jak jsem si představovala. Tak jsem se domluvila s dětmi a rodiči, že uděláme Skype formou individuální konzultace. Tato forma vyhovovala oběma stranám.

Pracujeme na denících poznání, úkol ZASAĎ SEMÍNKO A POZORUJ HO zaujal většinu dětí a už se těší na zápisy do badatelských listů.

Děti vyprávěly, jak tráví dny doma, co celé dny dělají, prezentovaly svou práci a konzultovaly, co bylo potřeba. Na konci týdne proběhla i společná kontrola.

Těším se na další práce, Adéla :)

Podívejte se, jaké fotky rodiče poslali:

úterý 12. listopadu 2019

Svatý Martin v první a druhé třídě

V pondělí jsme skoro celé dopoledne věnovali svatému Martinovi.

Ráno na nás čekal ranní dopis (jako každý den). Tentokrát jsme si v něm zopakovali s druháky slabičnou a hláskovou stavbu vět, znovu jsme si řekli, jak je to s dělením hlásek.

Dopisy zatím píšu velkým tiskacím písmem, aby je mohli číst prvňáci. Čteme "marťansky" (hláskujeme) a nikdo z prvňáků tak nemá problém dopis přečíst.

pondělí 14. října 2019

Barevný týden - tentokrát s hudbou

Tento týden se u nás proměňuje a je hodně barevný. My si zkusili barevně ztvárnit hudbu. Poslech Vivaldiho Podzimu nás doslova uchvátil... Podívejte se :)A ještě jedno video:

středa 9. října 2019

Abeceda, slabiky a parkety

Druháci mají plné ruce práce (a hlavy taky). Začali jsme se učit abecedu a to je pěkná věda :)

A tak řadíme písmena, slova, využíváme naši KARTOTÉKU, hrajeme si s češtinou - a docela nás to baví!